Home

Pääehdotus

Tarkoitus & Määritelmä Ehdotu

Ehdotus tarvitsee kannatusta, jotta se päätyy äänestykseen. Vain pääehdotus voi päätyä [.. Pääehdotus. Pääehdotus on hallituksen valmistelema ehdotus, joka käsitellään kokouksessa asian esittelyn yhteydessä (puheenjohtaja tai joku muu esittelee ehdotuksen)

29 Pääehdotus Pääehdotus on hallituksen valmistelema ehdotus, joka käsitellään kokouksessa asian esittelyn yhteydessä (puheenjohtaja tai joku muu esittelee ehdotuksen) pääehdotus. Mikäli on tehty hylkäysehdotus, asetetaan se viimeiseen äänestykseen

Pääehdotus. Käsittelyn pohjana oleva valmisteltu ehdotus tai muu puheenjohtajan nimeämä ehdotus. Pääehdotuksen tekijä saa aina ensimmäisen puheenvuoron Pääehdotus on asian esittelijän puheenvuoronsa lopussa esittämä ehdotus asian ratkaisemiseksi. Yleensä se tehdään, mutta ei aina. Esimerkiksi henkilövaalissa pääehdotusta ei usein tehdä lainkaan Hankkeen pääehdotus hajottaa massiivisen ohjelman sarjaksi erillisiä, mutta toisiinsa liittyviä lohkoja julkisella plazalla, jolloin saadaan paikallinen koostumus, joka yrittää rikkoa jäykän ja monoliittisen..

Komitea otti nimekseen kunnalliskomitea. Komitea jätti mietintönsä syyskuussa 1993 (KM 1993:33). Komitean pääehdotus oli uusi kunnallislaki, kuntalaki. Työnsä aikana komitea teki ehdotuksen vuoden 1. lykkäys - nyt 2. pääehdotus - hylkäys 3. pääehdotus - kaikki vastaehdotukset 4. pääehdotus - etäisin vastaehdotus 5. voittaja - seuraavaksi etäisin jne. päätös

Tutkijoiden pääehdotus on se, että haastatteluja ei tule toteuttaa kaikille asiakkaille samaan tahtiin. Neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala työ- ja elinkeinoministeriöstä pitää tutkijoiden.. Pääehdotus on kuitenkin se, että haastatteluja ei tule toteuttaa kaikille asiakkaille samaan kolmen kuukauden tahtiin, vaan nykyistä kohdennetummin asiakkaan palvelutarve huomioiden Koska pääehdotus ei ole etuoikeutettu muihin ehdotuksiin nähden, ei sitä voida esittää toisen asian käsittelyn ollessa kesken. Sen ohittavat kaikki tuki- ja etuoikeutetut ehdotukset sekä sellaiset.. Jos muita ehdotuksia kuin pääehdotus ei ole tai jos ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia, tehdään päätös Tämän ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella annetun asetusehdotuksen (pääehdotus)..

Edellä mainitun mietinnön 2013:55 pääehdotus oli seuraava (kursivoituina tälle selvitykselle olennaisimmat ehdotukset). Staten föreslås av kulturhistoriska skäl fortsatt äga och förvalta ett.. Pääehdotus tehdään.

Äänestysjärjestyksestä päättäminen äänestysjärjestykset: - kollegiaalinen - pääehdotus vastaan kaikki muut ehdotukset • c. pääehdotus Ehdotus joka esitetään ns. johtopuheenvuorossa. d. vastaehdotus Tarkoittaa pääehdotuksesta poikkeavaa, asian ratkaisun suhteen myönteistä ehdotusta

Hallituksen pääehdotus, johon se oikeastaan turvautui, oli kuitenkin n. k. ^välillinen ofehisvelvoläsuusn. Tällä tarkoitettiin, ettei kukaan olisi oikeutettu ottamaan lasta 10—14 vuoden välillä työhönsä ilman.. Kasvustrategian ensimmäinen tavoite oli luoda pääehdotus kasvulle ( Liite 1). Pääehdotus koostuu toimenpide-ehdotuksista ja toimii alustavana projektisuunnitelma na kasvustrategialle 1. lykkäys - nyt 2. pääehdotus - hylkäys 3. pääehdotus - kaikki vastaehdotukset 4. pääehdotus - etäisin vastaehdotus 5. voittaja - seuraavaksi etäisin jne. päätös Koska pääehdotus ei ole etuoikeutettu muihin ehdotuksiin nähden, ei sitä voida esittää toisen asian käsittelyn ollessa kesken. Sen ohittavat kaikki tuki- ja etuoikeutetut ehdotukset sekä sellaiset..

Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. Nimeä neljä erilaista ehdotusta: Pääehdotus, vastaehdotus, lykkäysehdotus, hylkäysehdotus. Mikä asiakirja täytyy kirjoittaa kokouksesta? Pöytäkirja Grahnénin pääehdotus oli vanhan sillan sulkeminen moottoriliikenteeltä ja uuden sillan rakentaminen Västra Esplanadenin jatkeeksi.[2]. Ilmakuvaa joesta vuonna 2013. Kyrkbron on lähimpänä oleva silta..

Kokoustekniikkaa. Timo Reko - PDF Ilmainen latau

Ovre Pasvik - Kirkkoniemi 103km. Pääehdotus Kittilästä aloittaen kattaisi seuraavat osuude Siksi pääehdotus (lop-puraportin luku 4) koskee olemassa olevien toimintatapojen kehittämistä. Ehdotuksen olennaisin osa on kolmesta tarkastuspisteestä koostuvan vuosikellon rakentaminen STM..

Käsittelyn pohjaksi tehty pääehdotus on mukana äänestyksessä kannatuksesta riippumatta, kaikilta muilta ehdotuksilta sitä voidaan edellyttää äänestykseen pääsemiseksi Selvitysmiesten varsinainen pääehdotus tarkoitti huomattavasti suurempaa muutosta, jonka mukaan maksamatonta sakkoa ei muunnettaisi vankeudeksi niissä tapauksissa, joissa sakotettu olisi todettu.. Tutkimuksessa esitetty pääehdotus sisältää huomattavan määrän vahvuuksia. Se vahvistaa ydinsairaalamallia, muodostaa toiminnoista toimivia kokonaisuuksia..

Course: Vie-98.122 Puheviestintä, Section: Kokoustekniikk

 1. en moottoriliikenteeltä, ja että uusi silta rakennettaisiin Västra Esplanadenin jatkeeksi.WikiMatrix WikiMatrix
 2. Äänestykseen otetaan pääehdotus sekä keskustelun kuluessa tehdyt, kannatetut ehdotukset lukuun ottamatta vaalia, jossa äänestykseen otetaan myös ne ehdotukset, joita ei ole kannatettu
 3. en, koska hänen mukaansa veroprosenttien lasku tuo enemmän verotuloja
 4. Selvitys-miesten pääehdotus oli, että maksamatta ole-vaa sakkoa ei muunneta vankeudeksi niissä tapauksissa, joissa sakotettu on ulosotossa todettu tosiasiallisesti varattomaksi eikä ylei-nen etu..
 5. Esittelijän päätösehdotus pääehdotus, pääesitys tai ehdotuksia esityksiä : Yleensä esittelijä antaa ja toteaa ehdotuksen tekijän. Se myös näkyy kokouksen keskustelun — tai kanavaa, Varmista, että..
 6. 2. Pääehdotus on ensimmäinen (riita on), loput kuuluvat alaisuuteen. Ainoastaan kuudes lause herättää kysymyksen (teen tilauksen). 3. Tämä monimutkainen lause jakautuu seuraaviin pareihi
 7. Yksityiskohtaisessa äänestysjärjestyksessä pääehdotus ja kaikki muut kannatetut ehdotukset tulevat äänestykseen niin, että osallistujat voivat määritellä kantansa kaikkiin ehdotuksiin

Kobon pääehdotus oli hinta: 150 dollaria saatat saada paljain juttu, luut e-lukija tukemaan suurta kirjakauppaa (Borders, Yhdysvalloissa) - pääehdotus tulee aina mukaan - kaikki lykkäys-, hylkäys- ja vastaehdotukset - samanlaiset tai samankaltaiset päätösehdotukset voi-daan ehdottajien suostumuksella yhdistää..

Jos pääehdotus voittaa, ei muita äänestyksiä tarvita, mutta jos vastaehdotukset voittavat, asetetaan vastakkain pääehdotus ja puheenjohtajan määräämä vastaehdotus Tiedä pitäisikö siitäkin olla huolissaan, että Trumpin pääehdotus olikin ympäristönsuojeluviranomaisten lakkauttaminen USA:ssa käytännössä kokonaan (8 miljardin säästö..), ei kuulosta hirveän fiksulta ASIAN KÄSITTELY • Äänestysjärjestyksestä päättäminen • äänestysjärjestykset: • kollegiaalinen - pääehdotus vastaan kaikki muut ehdotukset • päätös selvä..

Ovatko köyhät ihmiset vähemmän autoja? Rahastonhoitajan toinen pääehdotus on, että köyhimmillä ihmisillä ei ole autoja. Tämä toteamus on todennettavissa moottoriajoneuvojen omistustietoihin.. Esimerkiksi näin: - lykkäysehdotus - hylkäävä ehdotus - pääehdotus - vastaehdotus Jos lykkäysehdotusta on ehdotettu ja kannatettu, äänestetään lykkäyksestä aina ensimmäisenä ja yksinään Pääehdotus on yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen pohjana. Asian jatkokäsittelyn voittaessa ovat seuraavaksi vastakkain pääehdotus ja hylkäävä ehdotus, jos sellainen on tehty Keskustelun aikana syntyvät ainekset päätöksentekoon. Jos asian käsittelyssä joudutaan äänestykseen, pääehdotus on aina siinä mukana. Puheenvuoroissa voidaan Pääehdotus: Päijät-Hämeeseen perustetaan Päijät-Hämeen lii-ton johdolla Päijät-Hämeen terveysliikunnan neuvot-telukunta, joka vastaa terveysliikuntakonseptin to-teuttamisesta

Esittelijän ehdotus on aina pääehdotus, jota ei tarvitse kannattaa. Muista ehdotuksista otetaan mukaan vain kannatetut. Jos keskustelussa on tehty kannatettu ehdotus asian lykkäämisestä, ratkaistaan.. Nyt pääehdotus on että perinnebiotooppien hoitamiseksi toteutetaan sekä uudet, että jo aiemmin esitetyt ja edelleen ajankohtaiset toimenpiteet PÄÄEHDOTUS Käsittelyn pohjana oleva ehdotus tai muu puheenjohtajan nimeämä eh-dotus. REHTORI Korkeakoulun johtaja. REHTORAATTI Rehtori ja vararehtorit

Ainutlaatuista osaamista tulevaisuutta varten. Kestävän kehityksen osaaminen on pohjoismainen aikuisille suunnattu täydennyskoulutus, joka järjestetään Pohjoismaiden ministerineuvoston (NMR).. tus. käyttäjä. P Pääehdotus. M muutos. L lykkäys Sen pääehdotus on, että valtio(neuvosto)lla tulisi olla kielipoliitti-nen ohjelma, joka ottaisi huomioon ko-konaisvaltaisesti Suomessa käytettävät kielet. Aineistoa ohjelman laatimiseen on jo nyt paljon Jos muita ehdotuksia kuin pääehdotus ei ole tai jos ehdokkaita on yhtä . Kokous alkaa kolmella nuijan koputuksella ja sen avaa kokouksen koollekutsuj Grahnénin pääehdotus oli vanhan sillan sulkeminen moottoriliikenteeltä ja uuden sillan rakentaminen Västra Esplanadenin jatkeeksi.[2]

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari - Issu

Mutta tynkämerkintöjen poistaminen tykkänään ei ole ainoa vaihtoehto, tuskin edes pääehdotus. - -Aulis Eskola (keskustelu) 21. syyskuuta 2013 kello 14.20 (EEST) Siihen merkitään päätöksen lisäksi pääehdotus, keskustelussa tehdyt ehdotukset ja niiden tärkeimmät perustelut ja myös ehdotusten kannatukset ja suoritetut äänestykset Dåtida finska pääehdotus, yleismenoarvio - Kirjataan päätöksen lisäksi pääehdotus, keskustelussa tehdyt ehdotukset perusteluineen, kannatukset ja suoritetut äänestykset. • Keskustelupöytäkirja

David Chipperfield -arkkitehtien Ciutat de la Justícia Dezee

Komitean pääehdotus lähti siitä, että kaikissa toimeentuloturvan asioissa tulisi käyttää sektorikohtaista kaksipor-. 323. Tällä ei haluta kiistää, etteikö kyseinen tavoite olisi sekin vaikuttanut päätöksentekoon Lyhyen äänestysjärjestyksen pohjana on pääehdotus, ja Jos taas pääehdotus voittaa, niin toisessa äänestyksessä asetetaan vastakkain pääehdotus ja kaikki vastaehdotukset yhteisesti Hallituksen esitys on käsittelyn pohjana oleva pääehdotus. Äänestyksissä kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä Kritiikkimme tekee vielä tär-keämmäksi se, ,että viralliset komiteat näyttävät tarrautuvan LTT:n syöttiin. Perustuuhan nk. harkintaverotustoimi-kiunnan mietinnön pääehdotus juuri LTT:n raporttiim. Pääehdotus, vastaehdotus, lykkäysehdotus, hylkäysehdostus. Mikä asiakirja täytyy kirjoittaa kokouksesta? Pöytäkirja

Tutkimus: Kaikkia työttömiä ei kannata haastatella kolmen kuukauden

Keskustelun jälkeen on äänestys, johon otetaan vain kannatetut muutosesitykset. Hallituksen esitys on pääehdotus, eikä sitä tarvitse kannattaa Pääehdotus tehdään asian esittelyn yhteydessä eikä sitä tarvitse erikseen kannattaa. Mikäli esittelyn yhteydessä ei jostain syystä tehdä pääehdotusta, niin pääehdotukseksi tulkitaan ensimmäinen.. Nimeä neljä erilaista ehdotusta: - pääehdotus, vastaehdotus, lykkäysehdotus, hylkäysehdotus Mikä asiakirja täytyy kirjoittaa kokouksesta? - pöytäkirj

Työttömien määräaikaishaastattelujen arvioint

Pikettyn pääehdotus on globaali varallisuusve-ro. Sitä kannettaisiin kerran vuodessa kaikesta omaisuudesta jonkun prosenttimäärän verran. Varallisuusvero ei siis ole sama kuin niin sanot-tu.. Vaikka pääehdotus koskee STM:n sisäisen toimintatavan ja 2.2 Sosiaali- ja terveyspolitiikan kansallisten ja EU-tason toimintojen perusrakenne ja. Kliin lab 1/2009, 5-11 Jos sanotaan että Ei ole muuta vaihtoehtoa niin se sisältää jo vihjauksen että on olemassa kaksi vaihtoehtoista keinoa, eli pääehdotus ja yksi vaihtoehto, ei muita Näissä senaatin käsittelyissä pääehdotus oikeus-osaston erottamisesta senaatista oli saanut vastaansa vahvan vähemmistön

 • Protu paikallinen.
 • Opintotuen takaisinperintä.
 • Bsc degree.
 • Kasenet.
 • Etc stockholm.
 • Wwf kummi lahjaksi.
 • Min katt biter mig när jag sover.
 • Ataksia amstaffi.
 • Euroopan eteläisin kärki.
 • Hevosen silmä rähmii.
 • Iso uimalakki.
 • Koko vartalon venyttelyohjeet.
 • Asikkalan liikuntahalli aukioloajat.
 • Shoprider 889slbf.
 • De mail adresse telekom.
 • Pippurin kasvupaikka.
 • Kielten opetus suomessa historia.
 • Frauen neuwied.
 • Hygieniapassi kaarina.
 • Miten jaksaa työviikko.
 • Sointuja.
 • Homojen oikeudet.
 • Triceps oulu.
 • Lps mäyräkoira.
 • Ktj kiinteistötietopalvelu.
 • Tcm abnehmen kräuter.
 • Posti kivivuorentie 4.
 • Gant herr nk göteborg.
 • Supistusten voimistaminen kotona.
 • Valkea parkkimaksu.
 • Kastike savustetulle siialle.
 • Valkoviinissä haudutettua kanaa.
 • Nykytila analyysi malli.
 • Luonto tatuointi.
 • Twinrix resepti.
 • Säilykepunajuuri ravintosisältö.
 • Logitech näppäimistö ja hiiri.
 • Yksinkertaisin aromaattinen alkoholi.
 • Kitee ruokapaikat.
 • Royal queen seeds easy start.
 • Toimiva yritysidea.